Välkommen till Harmonigläntan som erbjuder HYPNOS i Falkenberg

Hypnos och bearbetning av cellminnen, som jag arbetar med, är fullt naturliga metoder som hjälper din kropp att aktivera den självläkande förmågan kroppen har. Tillsammans försöker vi komma fram till de bakomliggande orsakerna till varför du har drabbats av någon form av besvär. Det kan vara någonting som har skett nyligen men det kan också vara någonting som ligger långt tillbaka i ditt liv, ända tillbaka till din födelse. Genom att fundera över varför saker och ting sker i din kropp så kan du också påverka din hälsa till det bättre utan att tillföra onaturliga medel.

De flesta besvär går att få hjälp med även om du inte tror det. Om du är osäker på om just du kan få hjälp med att åtgärda dina besvär eller om du har några andra frågor så hör gärna av dig till mig så förklarar jag mer. Jag har hjälpt flera personer med annorlunda besvär, så var inte rädd för att höra av dig.

Jag har tystnadsplikt

Ingegerd Nilsson

Tullbron i Falkenbeeg

Välkommen till Harmonigläntan som erbjuder HYPNOS i Falkenberg

Hypnos och bearbetning av cellminnen, som jag arbetar med, är fullt naturliga metoder som hjälper din kropp att aktivera den självläkande förmågan kroppen har. Tillsammans försöker vi komma fram till de bakomliggande orsakerna till varför du har drabbats av någon form av besvär. Det kan vara någonting som har skett nyligen men det kan också vara någonting som ligger långt tillbaka i ditt liv, ända tillbaka till din födelse. Genom att fundera över varför saker och ting sker i din kropp så kan du också påverka din hälsa till det bättre utan att tillföra onaturliga medel.

De flesta besvär går att få hjälp med även om du inte tror det. Om du är osäker på om just du kan få hjälp med att åtgärda dina besvär eller om du har några andra frågor så hör gärna av dig till mig så förklarar jag mer. Jag har hjälpt flera personer med annorlunda besvär, så var inte rädd för att höra av dig.

Jag har tystnadsplikt

Ingegerd Nilsson